You are here

Акмолинский ОФ/Akmola region, Акмолинская область/Akmola

This is the Акмолинский ОФ/Akmola region Postcode page list. Its detail is as below.

Region 2-Postcode

Region 2 City Postcode (ZIP)
Акмолинский ОФ/Akmola region Служба внутреннего аудита/Sluzhba Vnutrennego Audita 700232
Акмолинский ОФ/Akmola region Служба качества/Sluzhba Kachestva 700210
Акмолинский ОФ/Akmola region Тренинг-центр/Trening-Tsentr 700211
Акмолинский ОФ/Akmola region Уволенные/Uvolennye 700226
Акмолинский ОФ/Akmola region Участок доставки печати и письменной корреспонденции/Uchastok Dostavki Pechati i Pismennoy Korrespondentsii 700225
Акмолинский ОФ/Akmola region Финансово-экономический отдел/Finansovo-Ekonomichesky Otdel 700203
Акмолинский ОФ/Akmola region Цех сортировки и перевозки почты/Tsekh Sortirovki i Perevozki Pochty 700218
Акмолинский ОФ/Akmola region Автотранспортный цех/Avtotransportny Tsekh 700222
Акмолинский ОФ/Akmola region Кокшетау/Kokshetau 020011
Акмолинский ОФ/Akmola region Сектор ЕМС г.Кокшетау/Sektor EМС G.Kokshetau 700227
Акмолинский ОФ/Akmola region Административно-хозяйственный отдел/Administrativno-Khozyaystvenny Otdel 700219
Акмолинский ОФ/Akmola region Красный Яр/Krasny Yar 020010
Акмолинский ОФ/Akmola region Сектор по делопроизводству/Sektor po Deloproizvodstvu 700233
Акмолинский ОФ/Akmola region Акмолинский ОФ/Akmolinsky region 029900
Акмолинский ОФ/Akmola region Областная служба специальной связи/Oblastnaya Sluzhba Spetsialnoy Svyazi 700220
Акмолинский ОФ/Akmola region Сектор по правовой работе/Sektor po Pravovoy Rabote 700228
Акмолинский ОФ/Akmola region Бухгалтерия 'Акмолинский ОФ'/Bukhgalteriya 'Akmola region' 700202
Акмолинский ОФ/Akmola region ОПЕРУ/OПЕРУ 700213
Акмолинский ОФ/Akmola region Сектор по трансфер-агентской деятельности/Sektor po Transfer-Agentskoy Deatelnosti 700224
Акмолинский ОФ/Akmola region Декретники/Dekretniki 700230