You are here

Актюбинский ОФ/Aktobe region, Актюбинская область/Aktobe

This is the Актюбинский ОФ/Aktobe region Postcode page list. Its detail is as below.

Region 2-Postcode

Region 2 City Postcode (ZIP)
Актюбинский ОФ/Aktobe region Областная служба специальной связи/Oblastnaya Sluzhba Spetsialnoy Svyazi 700306
Актюбинский ОФ/Aktobe region Служба безопасности и охраны труда/Sluzhba Bezopasnosti i Okhrany Truda 700336
Актюбинский ОФ/Aktobe region Актюбинск/Aktyubinsk 030015
Актюбинский ОФ/Aktobe region Обменный пункт/Obmenny Punkt 700317
Актюбинский ОФ/Aktobe region Уволенные/Uvolennye 700328
Актюбинский ОФ/Aktobe region Актюбинск/Aktyubinsk 030016
Актюбинский ОФ/Aktobe region Операционный отдел/Operatsionny Otdel 700312
Актюбинский ОФ/Aktobe region Участок в аэропорту г.Актобе/Uchastok V Aeroportu G.Аktobe 700326
Актюбинский ОФ/Aktobe region Актюбинск/Aktyubinsk 030017
Актюбинский ОФ/Aktobe region Отдел движения/Otdel Dvizheniya 700327
Актюбинский ОФ/Aktobe region Участок по экспедированию печати/Uchastok po Ekspedirovaniyu Pechati 700320
Актюбинский ОФ/Aktobe region Актюбинск/Aktyubinsk 030018
Актюбинский ОФ/Aktobe region Отдел инкассации/Otdel Inkassatsii 700321
Актюбинский ОФ/Aktobe region Участок сортировки и перевозки почты/Uchastok Sortirovki i Perevozki Pochty 700319
Актюбинский ОФ/Aktobe region Актюбинск/Aktyubinsk 030019
Актюбинский ОФ/Aktobe region Отдел информационных технологий/Otdel Informatsionnykh Tekhnology 700310
Актюбинский ОФ/Aktobe region Финансово-экономический отдел/Finansovo-Ekonomichesky Otdel 700303
Актюбинский ОФ/Aktobe region Актюбинск/Aktyubinsk 030020
Актюбинский ОФ/Aktobe region Отдел кассовых операций/Otdel Kassovykh Operatsy 700314
Актюбинский ОФ/Aktobe region Цех обработки письменной корреспонденции/Tsekh Obrabotki Pismennoy Korrespondentsii 700323