You are here

ВКО ОФ/VKO region, Восточно-Казахстанская область/East Kazakhstan

This is the ВКО ОФ/VKO region Postcode page list. Its detail is as below.

Region 2-Postcode

Region 2 City Postcode (ZIP)
ВКО ОФ/VKO region Усть-Каменогорск/Ust-Kamenogorsk 070020
ВКО ОФ/VKO region Усть-Каменогорск/Ust-Kamenogorsk 070021
ВКО ОФ/VKO region Участок/Uchastok 700732
ВКО ОФ/VKO region Участок международной посылочной почты/Uchastok Mezhdunarodnoy Posylochnoy Pochty 700730
ВКО ОФ/VKO region Участок механизации/Uchastok Mekhanizatsii 700722
ВКО ОФ/VKO region Участок письменной корреспонденции/Uchastok Pismennoy Korrespondentsii 700728
ВКО ОФ/VKO region Участок по приему и обработке/Uchastok po Priemu i Obrabotke 700733
ВКО ОФ/VKO region Участок посылочной почты/Uchastok Posylochnoy Pochty 700729
ВКО ОФ/VKO region Участок сортировки и перевозки почты/Uchastok Sortirovki i Perevozki Pochty 700719
ВКО ОФ/VKO region Участок страховой почты/Uchastok Strakhovoy Pochty 700731
ВКО ОФ/VKO region Участок экспедирования периодических изданий/Uchastok Ekspedirovaniya Periodicheskikh Izdany 700734
ВКО ОФ/VKO region Финансово-экономический отдел/Finansovo-Ekonomichesky Otdel 700703
ВКО ОФ/VKO region Усть-Каменогорск/Ust-Kamenogorsk 070017
ВКО ОФ/VKO region Усть-Каменогорск/Ust-Kamenogorsk 070018
ВКО ОФ/VKO region Усть-Каменогорск/Ust-Kamenogorsk 070019
ВКО ОФ/VKO region Автобаза/Avtobaza 700721
ВКО ОФ/VKO region Отдел движения/Otdel Dvizheniya 700735
ВКО ОФ/VKO region Усть-Каменогорск/Ust-Kamenogorsk 070004
ВКО ОФ/VKO region Административно-хозяйственный отдел/Administrativno-Khozyaystvenny Otdel 700720
ВКО ОФ/VKO region Отдел информационных технологий/Otdel Informatsionnykh Tekhnology 700715