You are here

ЗКО ОФ/ZKO region, Западно-Казахстанская область/West Kazakhstan

This is the ЗКО ОФ/ZKO region Postcode page list. Its detail is as below.

Region 2-Postcode

Region 2 City Postcode (ZIP)
ЗКО ОФ/ZKO region Отдел организации и эксплуатации почтовой связи/Otdel Organizatsii i Ekspluatatsii Pochtovoy Svyazi 700911
ЗКО ОФ/ZKO region Служба охраны/Sluzhba Okhrany 700921
ЗКО ОФ/ZKO region Уральск/Uralsk 090014
ЗКО ОФ/ZKO region Отдел по распространению печати, периодических изданий и роз/Otdel po Rasprostraneniyu Pechati, Periodicheskikh Izdany 700910
ЗКО ОФ/ZKO region Уволенные/Uvolennye 700932
ЗКО ОФ/ZKO region Уч.обр.межд.страх. и посыл.почты/Uch.obr.mezhd.strakh. i Posyl. Pochty 700936
ЗКО ОФ/ZKO region Отдел почтовой безопасности/Otdel Pochtovoy Bezopasnosti 700907
ЗКО ОФ/ZKO region Уральск/Uralsk 090000
ЗКО ОФ/ZKO region Уч.обработки межд.письм.корреспонденции/Uch.obrabotki Mezhd.pism.korrespondentsii 700935
ЗКО ОФ/ZKO region Отдел продаж/Otdel Prodazh 700924
ЗКО ОФ/ZKO region Уральск/Uralsk 090001
ЗКО ОФ/ZKO region Уч.сорт. внутр. письм.корреспонденции/Uch.sort. Vnutr. Pism.korrespondentsii 700934
ЗКО ОФ/ZKO region Отдел развития и продаж/Otdel Razvitiya i Prodazh 700901
ЗКО ОФ/ZKO region Уральск/Uralsk 090002
ЗКО ОФ/ZKO region Уч.сорт.и обр.период.печат.изданий/Uch.sort.i Obr.period.pechat.izdany 700937
ЗКО ОФ/ZKO region Отдел розничной продажи/Otdel Roznichnoy Prodazhi 700919
ЗКО ОФ/ZKO region Уральск/Uralsk 090003
ЗКО ОФ/ZKO region Участок в Аэропорту г.Уральска/Uchastok V Aeroportu G.Уralska 700938
ЗКО ОФ/ZKO region По трудовому соглашению/Po Trudovomu Soglasheniyu 700929
ЗКО ОФ/ZKO region Уральск/Uralsk 090004