You are here

Павлодарский ОФ/Pavlodarsky region, Павлодарская область/Pavlodar

This is the Павлодарский ОФ/Pavlodarsky region Postcode page list. Its detail is as below.

Region 2-Postcode

Region 2 City Postcode (ZIP)
Павлодарский ОФ/Pavlodarsky region Служба безопасности и охраны труда/Sluzhba Bezopasnosti i Okhrany Truda 701436
Павлодарский ОФ/Pavlodarsky region Служба охраны/Sluzhba Okhrany 701422
Павлодарский ОФ/Pavlodarsky region Сортировка посыл. и страх.почты/Sortirovka Posyl. i Strakh. Pochty 701428
Павлодарский ОФ/Pavlodarsky region Трансфер-агентский сектор/Transfer-Agentsky Sektor 701423
Павлодарский ОФ/Pavlodarsky region Уволенные/Uvolennye 701418
Павлодарский ОФ/Pavlodarsky region Участок по ремонту и обслуживанию почтового оборудования/Uchastok po Remontu i Obsluzhivaniyu Pochtovogo Oborudovaniy 701417
Павлодарский ОФ/Pavlodarsky region Участок розничной продажи/Uchastok Roznichnoy Prodazhi 701414
Павлодарский ОФ/Pavlodarsky region Участок сортировки и перевозки почты/Uchastok Sortirovki i Perevozki Pochty 701416
Павлодарский ОФ/Pavlodarsky region Финансово-экономический отдел/Finansovo-Ekonomichesky Otdel 701403
Павлодарский ОФ/Pavlodarsky region Павлодарский ОФ/Pavlodarsky region 149900
Павлодарский ОФ/Pavlodarsky region Павлодарское/Pavlodarskoe 140017
Павлодарский ОФ/Pavlodarsky region Письменная сортировка г.Павлодар/Pismennaya Sortirovka G.Пavlodar 701426
Павлодарский ОФ/Pavlodarsky region Работники делопроизводства/Rabotniki Deloproizvodstva 701433
Павлодарский ОФ/Pavlodarsky region Сектор по правовой работе/Sektor po Pravovoy Rabote 701435
Павлодарский ОФ/Pavlodarsky region Сектор по работе с персоналом/Sektor po Rabote S Personalom 701404
Павлодарский ОФ/Pavlodarsky region Автотранспортный участок/Avtotransportny Uchastok 701415
Павлодарский ОФ/Pavlodarsky region Отдел банковских операций и последконтроля/Otdel Bankovskikh Operatsy i Posledkontrolya 701439
Павлодарский ОФ/Pavlodarsky region Павлодар/Pavlodar 140004
Павлодарский ОФ/Pavlodarsky region Административно-хозяйственный отдел/Administrativno-Khozyaystvenny Otdel 701410
Павлодарский ОФ/Pavlodarsky region Отдел безопасности/Otdel Bezopasnosti 701437